Investiční pozemek 807m2 se schváleným záměrem

2.856.000 Kč

ZENITH LUXURY Real Estate prodává pozemek 807m2 rozdělený na 3 menší pozemky pro celoročně obyvatelné chaty v Bernolákově, na ulici Horní dvůr nedaleko kaple Svaté Anny. Plocha pozemků: A – 225m2 s stávající starší chatou B – 282m2 C – 300m2 Jednotlivé parcely jsou odčleněny geometrickým plánem. K dispozici je studie se schváleným investičním záměrem na pozemcích B a C. Každá chata reflektuje na stávající terén s jižní orientací. Elektrický sloup se nachází na okraji pozemků.

Bližší informace

Pozemek je v umístěn mimo zastavěné území obce. Po obvodu je oplocení sousedních parcel. Na pozemku se nacházejí dřeviny malého vzrůstu a jeden větší jehličnatý strom. Pozemek je mírně svahovitý směrem na jih. 

Plánované objekty celoročně obyvatelných chat jsou na pozemcích umístěny tak, aby se docílilo intimity rekreace a zároveň byly dodrženy odstupové vzdálenosti od sousedních pozemků, na kterých se nacházejí i jiné objekty na rekreaci. 

Dominantní funkcí v území je malopodlažní výstavba rodinných domů a rekreačních hát, což samo o sobě vyplývá i ze samotného územního plánu. V lokalitě se nacházejí výhradně objekty s 1 až 2 nadzemními podlažími. Kvalitu současného prostředí lze sledovat zejména z podílu zeleně v území. 

Navrhované stavby jsou samostatné objekty každý s vlastním pozemkem s plnohodnotným 1. a 2.NP. a s parkovacími místy na jednu chatu 2 parkovací místa. 

Vstup na parcely je z přístupové cesty ze severozápadní strany. 

Každá chata je řešena jako dvoupodlažní s plochou střechou, přičemž zastavěnost nepřesahuje 50 m2 zastavěnost. Vstup do chaty je řešen z jihozápadní strany přes zádveří/vstup, do denní části – obývací místnosti spojené s kuchyní přes kterou je výstup na terasu orientovanou na jihozápad. Ze severozápdané strany hned u vstupu se nachází wc s technickou místností a na severěné straně je umístěno schodiště vedoucí na 2. NP kde je klidová část. Na 2.NP z chodby se schodištěm vstupujeme do samotných pokojů a koupelny. Pokoje mají okna orientovaná na jihozápad, koupelna je na jihovýchodě, kde je i okno. Obě chaty mají identickou výměru, zastavěnost, dispoziční řešení a osazení na pozemku jak je vidět z grafické části. 

Chata bude vytápěna v případě potřeby elektrickým topením – rohožemi, TUV – elektrický zásobník. Voda bude řešena ze studny a odpad do žumpy. Jiné přípojky v blízkosti pozemkou nejsou. 

Velikost pozemku „A“ 264m2 ZASTAVANÁ PLOCHA Navrhovaný objekt 50,0 m2 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 52,8 m2 PLOCHA ZELENE 160,2 m2 

Velikost pozemku „B“ 263m2 ZASTAVANÁ PLOCHA Navrhovaný objekt 50,0 m2 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 52,7 m2 PLOCHA ZELENE 160,3 m2 Nová výstavba je v souladu se schváleným územním plánem obce Bernolákovo ve znění jeho pozdějších změn a doplňků.

 

Fotogalerie

Poloha

Adresa

Dostupnosť

Máte zájem?

Pro prohlídky a další informace nás prosím kontaktujte na

Společnost LUSSUSOSA s.r.o. je exkluzivním partnerem mezinárodní realitní skupiny ZENITH Luxury Real Estate a je tak výhradně oprávněna používat ochrannou známku ZENITH Luxury Real Estate při své obchodní činnosti.

LUSSUSOSA s.r.o. is an exclusive partner of the international real estate group ZENITH Luxury Real Estate and is therefore solely entitled to use the ZENITH Luxury Real Estate business name for its business activities

ZENITH Luxury Real Estate to je prvotriedny servis pri kúpe a predaji prémiových nehnuteľností

ZENITH Luxury Real Estate je prvotřídní služba pro nákup a prodej prvotřídních nemovitostí.